Trochę historii...

Właściwy wybór miejsca zamieszkania i lokalizacji ma niebagatelny wpływ na podejmowane przez człowieka decyzje, jego postawy i zachowanie, których następstwem jest spektakularny sukces. Miejsce zobowiązuje, zwłaszcza tak szczególne i wyjątkowe, jakim jest kamienica przy Placu Józefa Weyssenhoffa 9, zaprojektowana przez słynnego architekta Georga Baeslera. Duch tego twórcy, autora m.in. kamienicy przy ul. J.J. Śniadeckich, oraz jednego z budynków przy  ul. 20 Stycznia 1920 roku, wyraźnie został uwidoczniony w przypadku jego najważniejszego dzieła architektonicznego, jakim jest kamienica przy Placu Józefa Weyssenhoffa 9 wzniesiona w latach 1910 – 1911.

Wiadomo, że już w okresie międzywojennym część pomieszczeń była przeznaczona na potrzeby młodzieży podejmującej naukę w dynamicznie rozwijającej się Bydgoszczy, której populacja wzrosła na przestrzeni 10 lat (1910 – 1920) o ok.30%, czyli ponad 30 tysięcy obywateli. To  w tym budynku znaleźli  lokale mieszkalne późniejsi absolwenci Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego, jednej  z czterech uczelni w kraju o takim profilu kształcenia, czy abiturienci Ewangelickiego Seminarium Nauczycielskiego, zaliczanego do średnich szkół państwowych w Bydgoszczy. Z dużym prawdopodobieństwem można także założyć, że w kamienicy zamieszkiwali na czas pobierania nauki studenci Akademii Rolniczej, którą przeniesiono tutaj z Poznania. Jak widać, sama obecność w murach tej kamienicy to swoistego rodzaju nobilitacja, tak ważna ze względu na podejmowane studia i obecność w Bydgoszczy – miasta pretendującego do grona najlepszych ośrodków uczelnianych w kraju.

Obecni właściciele kamienicy, znając jej historię i udział w kreowaniu elity dobrze wykształconych kolejnych pokoleń, zdecydowali się podtrzymać tradycję przeprowadzając gruntowny remont budynku, a tym samym stwarzając nowym adeptom wiedzy doskonałe warunki umożliwiające poświęcenie się zdobywaniu wiedzy, bez konieczności rozpraszania się na problemy typowe dla innych grup studenckich. Bliskość centrum miasta, bezpośredni dostęp do biblioteki uniwersyteckiej, oraz głównej siedziby UKW, Collegium Medicum, i Akademii Muzycznej a jednocześnie położenie tuż przy Ogrodzie Botanicznym w połączeniu z doskonale wyposażonymi pokojami (w każdym m.in. telewizor LCD, osobista lodówka, telewizja kablowa, Internet i serwis sprzątający w cenie), oraz wysokim standardem wykończenia indywidualnych łazienek oraz wspólnej kuchni z pełnym wyposażeniem, gwarantują najlepsze warunki dla studenta ukierunkowanego na zdobywanie wiedzy i osiągnięcie sukcesu w życiu.